STAVEBNÉ IZOLÁCIE

Poprad s.r.o.

Telefonický kontakt

+421 905 180 075

V pracovných dňoch: 08:00 - 18:00 hod.

Základné informácie
Izolácia spodnej stavby je najcitlivejšou časťou stavebného diela. Po ukončení stavby zostáva prevažná časť izolácie pod úrovňou terénu, častokrát na neprístupných miestach. Akákoľvek netesnosť hydroizolácie sa hlavne v podmienkach tlakovej vody okamžite prejaví. Sfunkčnenie hydroizolácie je obvykle technologicky a finančne veľmi náročné. Pre 100% istotu o kvalite nami zralizovaných prác, končia všetky naše realizácie skúškou tesnosti hydroizolačného systému.

Realizujeme

  • izolácie spodnej stavby v podmienkach tlakovej vody, vody stekajúcej po povrchoch podzemných konštrukcií, agresívnej vody, alebo zemnej vlhkosti

Technológie

  • fólie z mäkčeného PVC (Alkorplan, Fatrafol, Monarplan, Sikaplan)
  • asfaltové pásy (Icopal, Borner, Krpa, Vedag)
  • partnerom pre sanácie spodných stavieb je MC BAUCHEMIE