STAVEBNÉ IZOLÁCIE

Poprad s.r.o.

Telefonický kontakt

+421 905 180 075

V pracovných dňoch: 08:00 - 18:00 hod.

Základné informácie
Hydroizolačný systém plochej strechy, alebo spodnej staby je funkčný len v prípade jeho celistvosti. Preto je dôležitá dôkladná kontrola tesnosti hydroizolačného systému. Kontrola od nás spočíva vo vizuálnej obhliadke a skúšky tesnosti spojov pomocou kontrolnej ihly. Pre odhalenie skrytých vád a netesností, ktoré nieje možné odhaliť štandardným spôsobom používame kontrolný prístroj používajúci technológiu HVET (high voltage electromagnetic tester) číže tzv. iskrovú skúšku. Iskrová skúška bezpečne odhalí aj takmer mikroskopické netesnosti. Výsledkom kontroly je vypracovanie správy z merania s návrhom nápravných opatrení.

Realizujeme

  • ploché strechy, terasy, balkóny
  • zemné izolácie, skládky odpadu
  • bazény, jazierka
  • silážne jamy a hnojiská

Technológie

  • Iskrová skúška (technológia HVET)
  • vizuálna obhliadka, kontrola skúšobnou ihlou
  • zátopová skúška